جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони стандартӣ  

نامرجح

  • زبان سْتَنْدَرتی
  • забонэ мэъёр

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154262

این مفهوم را دانلود کن: