جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اجتماع اللغات > اللغة الوسیطة

مرجح

اللغة الوسیطة  

نامرجح

  • اللغة المشترکة
  • لغة المشترکة
  • لغة الوسیطة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154264

این مفهوم را دانلود کن: