جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Ҷомеашиносӣ забон > Забони восита

مرجح

Забони восита  

نامرجح

  • زبان واسطه
  • забонэ миёнҷӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154264

این مفهوم را دانلود کن: