جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Ҷомеашиносӣ забон > Забони восита > Забони воситаи Табиӣ

مرجح

Забони воситаи Табиӣ  

نامرجح

  • زبان واسطه ی طبیعی
  • забонэ миёнҷӣе табӣъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154266

این مفهوم را دانلود کن: