جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اجتماع اللغات > اللغة الوسیطة > اللغة الوسیطةالاصطناعیة

مرجح

اللغة الوسیطةالاصطناعیة  

نامرجح

  • لغة الوسیطةالاصطناعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154267

این مفهوم را دانلود کن: