جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه شناسی زبان > زبان میانجی > زبان میانجی مصنوعی

مرجح

زبان میانجی مصنوعی  

نامرجح

  • زبان میانجی ساختگی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154267

این مفهوم را دانلود کن: