جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اللغة الویلزیة  

نامرجح

  • لغة الویلزیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154270

این مفهوم را دانلود کن: