جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Уелсӣ  

نامرجح

  • زبان اویِلْسی
  • забонэ вэлзӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154270

این مفهوم را دانلود کن: