جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳои Алтаӣ

مرجح

забонҳои Алтаӣ  

نامرجح

  • زبان های اَلتَیی
  • забонҳое олтоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154274

این مفهوم را دانلود کن: