جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Languages > Artificial Languages > Programming Languages

مرجح

Programming Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154277

این مفهوم را دانلود کن: