جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои сунъӣ > забонҳои барномасозӣ

مرجح

забонҳои барномасозӣ  

نامرجح

  • زبان های برنامه سازی
  • забонҳое барномэҳнэвӣсӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154277

این مفهوم را دانلود کن: