جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللغات الحدیثة

مرجح

اللغات الحدیثة  

نامرجح

  • لغات الحدیثة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154280

این مفهوم را دانلود کن: