جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои нав

مرجح

забонҳои нав  

نامرجح

  • زبان های نو
  • забонҳое ҷадӣд

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154280

این مفهوم را دانلود کن: