جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистические Семьи > Семито-семитские Языки

مرجح

Семито-семитские Языки  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154282

این مفهوم را دانلود کن: