جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللغات الخارجیة

مرجح

اللغات الخارجیة  

نامرجح

  • لغات الخارجیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154283

این مفهوم را دانلود کن: