جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои хориҷа

مرجح

забонҳои хориҷа  

نامرجح

  • زبان های خارجه
  • забонҳое хорэҷӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154283

این مفهوم را دانلود کن: