جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои мурда

مرجح

забонҳои мурда  

نامرجح

  • زبان های مرده
  • забонҳое хомӯш

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154284

این مفهوم را دانلود کن: