جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللغات الاصطناعیة

مرجح

اللغات الاصطناعیة  

نامرجح

  • لغات الاصطناعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154288

این مفهوم را دانلود کن: