جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои сунъӣ

مرجح

забонҳои сунъӣ  

نامرجح

  • زبان های ساختگی
  • забонҳое сохтэгӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154288

این مفهوم را دانلود کن: