جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات السومریة

مرجح

اللغات السومریة  

نامرجح

  • لغات السومریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154290

این مفهوم را دانلود کن: