جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистические Семьи > Белъие Языки ( языки Кавказа)

مرجح

Белъие Языки ( языки Кавказа)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154293

این مفهوم را دانلود کن: