جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳо Ҳинду-Аврупоӣ > забонҳои ҳинду-эронӣ

مرجح

забонҳои ҳинду-эронӣ  

نامرجح

  • زبان های هند و ایرانی
  • забонҳое ҳэнду урӯпоӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154297

این مفهوم را دانلود کن: