جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

замони оянда  

اعم

نامرجح

  • زمان آینده
  • замонэ ояндэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154301

این مفهوم را دانلود کن: