جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

замони ҳол  

اعم

نامرجح

  • زمان حال
  • замонэ ҳол

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154302

این مفهوم را دانلود کن: