جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

انواع الترجمة > الأسلوب

مرجح

الأسلوب  

نامرجح

  • أسلوب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154306

این مفهوم را دانلود کن: