جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

услуби Тарҷума  

نامرجح

  • اسلوب ترجمه
  • сабкэ тарҷумэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154307

این مفهوم را دانلود کن: