جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ابحاث علم اللغات > تحلیل النص

مرجح

تحلیل النص  

نامرجح

  • التحلیل الکلامی
  • تحلیل الکلامی
  • تفسیرالکلام

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154308

این مفهوم را دانلود کن: