جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

миқдорнамо  

نامرجح

  • مقدارنما
  • сӯр

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154309

این مفهوم را دانلود کن: