جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

انواع الترجمة > اللهجة الخاصة

مرجح

اللهجة الخاصة  

نامرجح

  • لهجة الخاصة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154311

این مفهوم را دانلود کن: