جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الصامت  

نامرجح

  • صامت
  • متناغم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154317

این مفهوم را دانلود کن: