جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳамсадо  

نامرجح

  • هم صدا
  • сомэт

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154317

این مفهوم را دانلود کن: