جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Grammar > Morphology (Linguistic)

مرجح

Morphology (Linguistic)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154318

این مفهوم را دانلود کن: