جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > دستور زبان > صرف (زبان شناسی)

مرجح

صرف (زبان شناسی)  

نامرجح

  • تکواژ شناسی
  • ساخت واژه
  • مورفولوژی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154318

این مفهوم را دانلود کن: