جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистика > دستور زبان (fa) > Морфология (лингвистический)

مرجح

Морфология (лингвистический)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154318

این مفهوم را دانلود کن: