جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل النحویة > الحکم النحوی (علم اللغة)

مرجح

الحکم النحوی (علم اللغة)  

نامرجح

  • حکم النحوی (علم اللغة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154322

این مفهوم را دانلود کن: