جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои синтактикӣ > Идоракунӣ дар забонш

مرجح

Идоракунӣ дар забонш  

نامرجح

  • اداره کنی (زبان شناسی)
  • амал (забоншэносӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154322

این مفهوم را دانلود کن: