جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Элементҳои тарҷума  

نامرجح

  • اِلِمنْت های ترجمه
  • аносурэ тарҷумэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154323

این مفهوم را دانلود کن: