جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Предмет  

نامرجح

  • پْردمِت
  • фоъэл

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154324

این مفهوم را دانلود کن: