جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

омухтани забон  

نامرجح

  • آموختن زبان
  • фарогӣрӣе забон

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154328

این مفهوم را دانلود کن: