جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

قواعد ترکیب الجملة  

نامرجح

  • نحوالبنیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154333

این مفهوم را دانلود کن: