جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

القیاس (علم اللغة)  

نامرجح

  • قیاس (علم اللغة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154334

این مفهوم را دانلود کن: