جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

қиёс (забоншэносӣ)  

نامرجح

  • قیاس (زبان شناسی)
  • қиёс (забоншэносӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154334

این مفهوم را دانلود کن: