جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

прагматика  

نامرجح

  • پرَگمَتیکه
  • корбурдшэносӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154336

این مفهوم را دانلود کن: