جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الجملات الأسمیة  

نامرجح

  • جملات الأسمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154337

این مفهوم را دانلود کن: