جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الجملات الفعلیة  

نامرجح

  • جملات الفعلیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154338

این مفهوم را دانلود کن: