جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ابحاث علم اللغات > علم اللهجات

مرجح

علم اللهجات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154342

این مفهوم را دانلود کن: