جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои синтактикӣ > мубтадокунӣ

مرجح

мубтадокунӣ  

نامرجح

  • مبتداکنی
  • мубтадосозӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154349

این مفهوم را دانلود کن: