جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المسند  

نامرجح

  • مسند

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154353

این مفهوم را دانلود کن: