جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > دستور زبان (fa) > نحو (fa) > Меҳвари парадигматикӣ

مرجح

Меҳвари парадигматикӣ  

اعم

نامرجح

  • محور پَرَدیگْمَتیکی
  • мэҳварэ ҷонэшӣнӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154354

این مفهوم را دانلود کن: