جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الدلالة (علم تطورالمعانی)  

نامرجح

  • دلالة (علم تطورالمعانی)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154359

این مفهوم را دانلود کن: